"Kaldım hep böyle adam... Gece ışıktır odam..."

Genel